Over BOS

DOELSTELLINGEN: 

De leden van het bestuur van de begin 2014 opgerichte vereniging BOS (Bewoners Organisatie Scheepvaart-kwartier) willen samen met u de belangen van het Scheepvaartkwartier behartigen.  
Zij doet dit door:
-het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen die voor de bewoners van het Scheepvaartkwartier van belang kunnen zijn.
-regelmatig te overleggen en te communiceren met de bewoners van het Scheepvaartkwartier.
-de bewoners van het Scheepvaartkwartier regelmatig van informatie te voorzien door middel van diverse communicatiemiddelen.
-het verrichten van alle overige activiteiten die van belang kunnen zijn om de doelstelling van de vereniging tot haar recht te laten komen.

Terugkerende thema's daarbij zijn de kwaliteit van de fysieke buitenruimte en welzijn, cultuur en milieu en het bestrijden van eenzaamheid. Het gaat om leefbaarheid, veilig en schoon, zonder overlast en met een balans tussen wonen en werken enerzijds en horeca, evenementen en verkeersdrukte anderzijds.

LID WORDEN? zie onder het kopje  lidmaatschap en vul het inschrijfformulier in!