Voorbereiding tijdelijke inrichting Parkhaven

 

De gemeente heeft de BOS op 5 maart bijgepraat over de voorbereidingen die zij treffen voor de herinrichting van de Parkhaven. In tekeningen en in planningen is zij aan het uitwerken hoe zij de tijdelijke herinrichting gaan aanpakken indien er een positief besluit van de Raad van State komt op het bestemmingsplan. NB: Er is nog steeds geen zittingsdatum van de Raad van State bekend. Het herstel van de kade zelf is al wel begonnen, omdat dit toch moest gebeuren.

Gedurende de bouw wil de gemeente een kwaliteitsslag maken voor de omgeving.  Tevens wordt een aantal van maatregelen voorbereid om het verkeer goed te laten doorstromen en de horeca en ondernemingen bereikbaar te houden:

  • De huidige weg wordt onderdeel van het bouwterrein en dus wordt een tijdelijke weg aangelegd dichter bij de kade. De weg blijft tweebaans. Het doorgaande fietspad naar de Maastunnel wordt ook verlegd naar de kade, evenals het voetpad.
  • Een deel van de te verplanten bomen wordt permanent naar de kade verplaatst, dit zijn met name linden en iepen.  In principe moeten 300 bomen terugkomen of behouden blijven in het plangebied. 
  • In de  tijdelijke situatie zijn er parkeervakken (circa 50 stuks) tussen de tijdelijke weg en de kade ten behoeve van de horeca.
  • Aan de Parkkade komen weer de parkeerplaatsen terug. Dit is een tijdelijke situatie, na de bouw wordt het weer afgesloten. 
  • De huidige pontons blijven op dezelfde plek, dit deel valt buiten het bestemmingsplan 
  • De Pagode zal worden verplaatst naar het zuiden van het gebied
  • De Minigolf zal worden verplaatst richting Baden Powelllaan.
  • Een nieuwe, bredere overbrugging wordt voorzien over de Maastunnel, op dezelfde plek als de huidige. De overbrugging moet gelijkvloers worden met de omgeving zodat fietsers en voetgangers daar gemakkelijker overheen kunnen. Het zal een belangrijke route worden voor bezoekers aan de Euromast en is niet bedoeld voor bouwverkeer.

Tot zover de nieuwtjes; over 6 maanden wordt de BOS weer bijgepraat door de gemeente.