Negatieve reactie Wethouder Tram 7

Helaas ontvingen wij een negatieve reactie van de VVD wethouder Karremans op onze petities voor het behoud van Tram 7:

Bijgaande de link naar de volledige brief

Hier onder de tekst van de brief

Geachte heer/mevrouw,
Onlangs richtte u zich tot het stadsbestuur van onze gemeente met een petitie waarin u  pleit voor behoud van tramlijn 7, in het bijzonder in het Scheepvaartkwartier. Ik kan u in
reactie op deze petitie het volgende berichten. Uw petitie is een reactie op de besluitvorming over het Plan Toekomstvast Tramnet (PTT)
dat in de eerste heeft van 2023 heeft plaatsgevonden. Dit plan is op 5 juli jl. vastgesteld door de MRDH. Hiervoor is ons college in de gelegenheid een advies uit te brengen. Ons
college heeft zich bij het opstellen van dat advies laten adviseren door de wijkraden en ook is het advies besproken met de gemeenteraad voordat het aan de MRDH is
toegezonden.
De aanleiding voor PTT is dat het huidige tramnetwerk op onderdelen minder goed functioneert: doorstroming en rijtijden die onder druk staan, toenemende conflicten in het
ruimtegebruik en stagnerende reizigersgroei (al voor corona). Gecombineerd met het feit dat de tram een kapitaalintensief systeem is en de stad groeit zonder dat de door het Rijk
verstrekte middelen voor OV wezenlijk meegroeien, maakt dat het nodig is om keuzes te maken. De bedoeling van deze keuzes is het tramnetwerk in te richten naar de behoeften
van vandaag en niet naar de behoeften van de laatste keer dat het tramnetwerk beleidsmatig grondig doordacht werd, enkele decennia geleden. De keuzes leiden ertoe
dat er op bepaalde locaties in de stad meer en hoger frequent OV gaat worden aangeboden en dat er op andere plekken in de stad minder of ander OV zal worden
aangeboden. Waar dit laatste aan de orde is, moet het wel zo zijn dat de basiskwaliteit van OV-bereikbaarheid op orde blijft. Anders gezegd, er moet een goed OV-alternatief zijn, of
komen.
Eén van de elementen van PTT is dat tramlijn 7 naar het Scheepvaartkwartier wordt uitgefaseerd. Tramlijn 8 zal de route vanaf Rotterdam Centraal via de Mauritsweg en
Eendrachtsweg gaan overnemen. Het gebied langs de Westzeedijk en Delfshaven krijgt op deze manier een snellere verbinding met Rotterdam Centraal. Ook zal de frequentie van
tramlijn 8 omhoog gaan. Er komt een nieuwe toegankelijke tramhalte aan de westelijke kant van de kruising Vasteland – Eendrachtsweg.

Eén en ander heeft inderdaad tot gevolg dat de loopafstanden voor inwoners van het Scheepvaartkwartier naar het dichtstbijzijnde OV wat groter worden. Ik realiseer me dat
dat vervelend is voor degenen in deze wijk die gebruikmaken van deze tramlijn. Het is echter een feit dat het gebruik van deze lijn in deze wijk, ook voor de coronacrisis, met
gemiddeld negen reizigers per rit niet hoog was. En de bestaande alternatieve reismogelijkheden in de directe omgeving, namelijk de metro en tramlijn 8, liggen in een
meer dan behoorlijke nabijheid. De OV-bereikbaarheid van het Scheepvaartkwartier wordt hiermee vergelijkbaar met bijvoorbeeld die van het Wijnhaveneiland.
Het PTT gaat de komende jaren in stappen worden uitgevoerd. Als de wijzigingen op tramlijn 7 hun beslag krijgen, zullen de reizigers daar ruim van tevoren van op de hoogte
worden gebracht.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Vincent Karremans
Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Mobiliteit

 

 

(klik hier voor het bericht over de aanbieding van de petitie)

 

Negatieve reactie Wethouder Tram 7