ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 oktober 2021

ALLEEN VOOR BOS LEDEN - coronatoegangsbewijs noodzakelijk!

ALGEMENE LEDENVERGADERING   

BEWONERSORGANISATIE SCHEEPVAARTKWARTIER

WOENSDAG 13 OKTOBER 2021

SPIDO - PRINSES AMALIA  (Willemskade t.o. Wereldmuseum)

Aanvang 20.00 - inloop met koffie/thee vanaf 19.30


AGENDA
1. Welkomstwoord door de voorzitter
2. Jaaroverzicht 2020
3. Commissie Geschiedenis en Kunst
4. Financiën
5. Kascommissie - goedkeuring jaarrekening
6. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie
7. Parkhaven procedure
8. Vragen

De vergadering wordt besloten met een optreden van de bekende Rotterdamse liedjesschrijver en zanger Arie van der Krogt.
We eindigen met een drankje.

Volgens art. 12.2 van de Statuten zijn volgens het rooster van aftreden
Adriaan Eelkema, Willem den Hoed en Rietje den Hoed-Pietersen aftredend.
Zij stellen zich alle drie herkiesbaar.
Het bestuur stelt Alice Groen voor als nieuw bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden conform artikel 11 van de Statuten (www.bos-rotterdam.nl onder bestuur) 
Welke "jonge" moeder/vader meldt zich aan als bestuurslid kinderactiviteiten?

NB coronatoegangsbewijs met CoronaCheck-app of geprinte QR-code noodzakelijk!!

ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 oktober 2021
ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 oktober 2021