Parkhavenprocedure Aktueel

 

LAATSTE NIEUWS - Parkhavenprocedure (September 2023)

Welstandsparagraaf:

  • Vanaf 20 december 2022 tot 31 januari 2023 heeft  de welstandsparagraaf (klik op link) voor het woningbouwplan aan de Parkhaven voor iedereen ter inzage gelegen. In de welstandsparagraaf staat hoe de kenmerken van de nieuwe woningbouw aan de Parkhaven en de groene leefomgeving eromheen aansluiten op het karakter van de kade aan de Parkhaven en de sfeer van Het Park. De omgevingsvergunningen die nodig zijn om te bouwen aan de Parkhaven, worden getoetst aan de welstandsparagraaf. De BOS heeft geen zienswijze ingediend, maar de Stichting Groen Parkhaven en Stiching Rotterdam Natuurlijk wel.
  • 23 augustus is de welstandsparagraaf tezamen met de wethoudersbrief besproken in de Commissie BWB.  Vooral over de wijziging van kadevervanging naar kadeherstel werden kritische vragen gesteld: Waarom is deze beslissing niet ten tijde van de behandeling van het bestemmingsplan naar voren gebracht. Op deze manier is er een verkeerde voorstelling van zaken gegeven (mooie plaatjes van extra groen door verbreding bij bestemmingsplan). Kadeherstel voor 20 jaar is goedkoper, maar dan over 20 jaar alsnog kadevervanging (=duurkoop?). De kade wordt hierdoor minder verhoogd – hoe zit het met klimaatadaptatie. De schepen met horeca komen hierdoor dichter bij de te bouwen huizen te liggen – geluidsoverlast (en klachten) nieuwe bewoners?
  • Op 7 september werd hierover beslist in de gemeenteraad. (klik hier voor: [23bb000655] Herzien raadsvoorstel over Vaststelling bestemmingsplan Parkhaven)

Geen Kadeverbreding maar Kadeherstel

  • Op 30 juni 2023 werd het volgende bericht van de gemeente gepubliceerd:  “Gisteren werd bekend dat Stadsbeheer niet langer voornemens is de kademuur aan de Parkhaven oostzijde te vervangen, maar herstel van de kademuur (in 2024) voorbereidt. Kadeherstel zou namelijk ten opzichte van kadevervanging beduidend meer voor- dan nadelen hebben. Bijvoorbeeld dat de werkzaamheden aan de kade en de woningbouw in de Parkhaven volgtijdelijk kunnen worden uitgevoerd i.p.v. gelijktijdig. In het echt spelen waarschijnlijk ook juridische problemen een rol bij deze beslissing.”  Zie wethouders brief ([23bb004678]: (klik op link) 

Advocaat:

  • Na indiening van het beroepschrift bij de Raad van State hebben wij afscheid genomen van onze advocate Jolanda van Koeveringe. Dit betekent dat de BOS het eventuele verweer bij de Raad van State zelf zal moeten voeren. 

Verkeersonderzoek:

  • In juni hebben de Stichting Groen Parkhaven, stichting Rotterdam Natuurlijk en de BOS gezamenlijk een Verkeersonderzoek (2nd opinion) laten verrichten door bureau Integraal Verkeersadvies. In onze beroepschriften was al een 2nd opinion toegezegd van het verkeersonderzoek van bureau Goudappel dat in opdracht van de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners is verricht en dat wij allen toen al de indruk hadden dat de bevindingen van dit onderzoek sterk tegemoet komen aan de wensen van de ontwikkelaar.  Bijgaande de link naar onze Contra-expertise verkeersonderzoek ( 9 juni 23)

Tijdsplanning Procedure Raad van State

  • Uit informatie die wij ontvangen hebben van de projectontwikkelaar verwacht men pas een reactie op ons beroepschrift van de Raad van State en een verweer van de gemeente begin 2024 

 

Voor de voorafgaande geschiedenis van de Parkhaven Procedure: klik hier

Parkhavenprocedure Aktueel