Nieuw BOS Bestuur

Het BOS bestuur heeft per 13 april 2023 de volgende samenstelling:

Voorzitter:  Maaike Schilthuis                                     

 

Secretaris:  Adriaan Eelkema                                     Adriaan

(heeft als specifieke taken: beheer van de BOS website, mailingen, e.d.)

 

Penningmeester:  Alice Groen                              Alice

(inclusief ledenlijst)

Algemeen Bestuurslid: Desirée Otten                   

(Externe contacten, onder andere met wijkraad)

Algemeen Bestuurslid: Bart Roozekrans               Bart

 

Ondersteunend aan het Bestuur:

Parkhaven commissie (ten behoeve van Beroepsprocedure Raad van State): 

  • Rietje den Hoed

  • Adriaan Eelkema

 

Contact Kidscommissie

  • Irene Barkey Wolf