Bestuur BOS

Contactgegevens bestuursleden/commissies

BOS  info@bos-rotterdam.nl
Adriaan Eelkema, secretaris eelke077@planet.nl
Alice Groen, penningmeester alice.groen@kpnmail.nl
Maaike Schilthuis, voorzitter maaikeschilthuis@hotmail.com
Desiree Otten, algemeen bestuurslid    dhf.otten@hotmail.com
Bart Roozekrans, algemeen bestuurslid b.roozekrans@gmail.com
Irene Barkey Wolf           Commissie Kinderactiviteiten  
Rietje den Hoed              Commissie Parkhaven rietjedenhoed25@gmail.com
Adriaan Eelkema            Commissie Parkhaven eelke077@planet.nl