ZIENSWIJZE BOS ontwerp bestemmingsplan PARKHAVEN

Jolanda van Koeveringen van Justion Advocaten (ons aanbevolen door een BOS-lid) heeft namens de BOS  de bezwaren tegen het ontwerp bestemmingsplan Parkhaven,  verwoord in een zienswijze,  ingediend bij de Directeur Stadsontwikkeling - met een afschrift aan de Gemeenteraad.

U kunt deze zienswijze lezen via de link zienswijze BOS 

ZIENSWIJZE BOS ontwerp bestemmingsplan PARKHAVEN