OPROEP MAAK ZOVEEL MOGELIJK BEZWAAR!!

Heeft u de bouwplannen voor de Parkhaven al bekeken? zie  Masterplan

Onze bezwaren blijven:

 • Plaatjes Masterplan suggestief en manipulatief 
 • Massaliteit blijft: 630 woningen in 8 gebouwen (was 640 in 9 gebouwen)
 • Aantasting van de omliggende Rijksmonumenten o.a. de Euromast en Het Park
 • Ondanks meer - groene - ruimte rond de Euromast (105 m ipv 70) zal die worden ingeklemd tussen de flats
 • Toename verkeer in het Scheepvaartkwartier (Parkhaven autovrij - wel openbare parkeergarage voor 366 auto's (= voor bewoners én Euromast- en attractie- bezoekers)
 • geen onderzoek naar maatschappelijk draagvlak voor deze bouwplannen
 • geen rekening wordt gehouden met het zeer negatieve advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
 • volgens het toetsingskader moet men minstens 2 weken voor een informatiebijeenkomst worden geinformeerd 

Wat willen wij wel:

 • Het Park behouden als een groene oase voor alle bewoners uit de steeds verder verdichtende stad
 • De Euromast, in een vrije setting in het groen, behouden als icoon van de stad
 • de Parkhaven ontwikkelen tot een groen en recreatief gebied met een goede verbinding naar het Park

Daarom roepen wij u op bezwaar te maken tegen de bouwplannen aan de gemeenteraad, die uiteindelijk het laatste woord heeft.
U kunt dit doen door uw bezwaren te mailen aan info@griffie.rotterdam.nl  t.a.v. de Gemeenteraad.
De commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte) heeft de Parkhaven behandeld in de vergadering van 10 februari a.s.
Het lijkt erop dat  een meerderheid van de commissieleden de plannen steunt, echter er zijn nog twijfelaars. Er worden nog steeds bezwaren door verontruste Rotterdammers ingediend! 
De gemeenteraad zal op 18 februari 2021 een besluit nemen.
Deze vergadering is live te volgen vanaf 10.00 via Gemeenteraadsvergadering
Agendapunt 22
Voorstel met betrekking tot de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Parkhavenstrook zoals vastgelegd in het Masterplan Parkhaven

 

 

OPROEP MAAK ZOVEEL MOGELIJK BEZWAAR!!