HALLOWEEN IN HET SCHEEPVAARTKWARTIER 31 OKT. 2019

Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer Halloween voor de kinderen in onze wijk organiseren. Op donderdag 31 oktober is het HALLOWEEN. Tijdens dit kinderfeest gaan de kinderen 's avonds als het donker wordt (onder begeleiding van een ouder iemand) verkleed langs de deuren, vaak met een lampion. We starten om 18.30. De kinderen bellen aan en roepen 'trick or treat', waarbij de keuze wordt gegeven tussen een plagerijtje of iets lekkers geven. De bewoners geven de kinderen dan natuurlijk iets lekkers. De huizen die deelnemen zijn herkenbaar door zichtbare Halloween versieringen.

We zoeken :

  1.  Bewoners, die tussen 18.30 en 20.30 thuis zijn en waar de kinderen aan mogen bellen. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, straat en huisnummer, emailadres, telefoonnummer en eventuele bijzonderheden (bijv. als u op een hoge verdieping woont of de kinderen naar boven komen of u naar beneden). Geef aan of u zelf iets lekkers voor de kinderen haalt of dit van ons wilt ontvangen. Geef ook aan of u wel of niet geholpen wilt worden met een versiering aan uw deur.
  2. Kinderen die mee willen doen, zich verkleden en langs de deuren gaan. Vermeld bij uw aanmelding naam en achternaam kind(eren) en ouder, telefoonnummer, emailadres en leeftijd van uw kind(eren).
  3. Bewoners die mee willen helpen bij de organisatie: meehelpen met verschillende plekken versieren, meelopen met een groepje, op verschillende plekken staan om de weg te wijzen, onderweg drinken uitschenken etc. Geef bij uw aanmelding aan of u overdag en/of de avond zelf meehelpt. We gaan er van uit dat als uw kind nog jong is, een van de ouders meeloopt. Als uw kind meeloopt en u ook aanbel adres bent voor alle kinderen of u helpt in de organisatie, geeft dit dan duidelijk aan.

Aanmelden vóór 15 oktober bij Lia Lugthart: lia_lugthart@hotmail.com

Het feest is voor alle bewoners en kinderen in de wijk, ook voor niet BOS-leden. Dus, zegt het voort. U krijgt van te voren bericht of er voldoende aanmeldingen zijn zodat het Halloweenfeest doorgaat en waar we starten

HALLOWEEN IN HET SCHEEPVAARTKWARTIER 31 OKT. 2019