ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 oktober 2022

HET VERSLAG VAN DE ALV VINDT U BINNENKORT OP DE WEBSITE ONDER BESTUUR!

UITNODIGING BOSLEDEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE VERENIGING
"BEWONERSORGANISATIE SCHEEPVAARTKWARTIER"


WOENSDAG 19 OKTOBER

Rozenlust, Parklaan 11

Aanvang 20.00 - inloop met koffie en thee vanaf 19.30
 

      AGENDA

 1. Welkomstwoord door de voorzitter
 2. Jaaroverzicht 2021
 3. Financiën
 4. Kascommissie - goedkeuring jaarrekening
 5. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie 
  Het bestuur stelt Desiree Otten voor als algemeen bestuurslid en Maaike Schilthuis als bestuurslid commissie kinderactiviteiten
  Wij nodigen nieuwe bestuursleden uit zich aan te melden via info@bos-rotterdam.nl 
 6. Parkhaven
 7. Commissies
 8. Vragen
 9. Voordracht over de Zalmhaven door Nico Booij
 10. Afsluiting en borrel

 

 

 

 


  
    

 
 

      

ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 oktober 2022
ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 oktober 2022