NOTULEN ALV 26 MAART 2019

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BOS - 26 maart 2019

Agenda:

 1. Welkomstwoord door de voorzitter
 2. Notulen ALV 27 maart 2018
 3. Jaaroverzicht en Financiën
 4. Kascommissie
 5. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie
 6. Commissie G&K
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting
 9. Lezing Sjarel Ex
   

1. De voorzitter heet de vergadering welkom en memoreert hoogtepunten uit het afgelopen jaar en het recente nieuws dat de BOS een check van 3000 euro heeft gewonnen van de ING  bank voor het plaatsen van AED’s de wijk.  Op de foto (zie inzet)  het gelukkige bestuur bij de uitreiking (vlnr: Lia, Rietje, Willem, Adriaan)

2. Notulen ALV 27 maart 2018 worden zonder aanpassingen goedgekeurd

3. Jaaroverzicht en Financiën

De activiteiten die in 2018 zijn georganiseerd worden aangehaald
10 Januari -  Nieuwjaarsborrel &    Wijnproefavond                                                                   
14 Februari - Stamppotavond bij Nul10 
  5 Maart - Koffieochtend in de Ballentent
27 Maart - ALV en lezing commissie  Geschiedenis en Kunst
25 april - Conceptvisie BOS definitief
27 april - Oranjeborrel
30 mei -  Koffieochtend bij  het Heerenhuys in het Park
10 juli -  Zomerborrel en afscheid wijkagent Bas Munne
1 September – Wandeling door de Wijk
16 September - Beschilderen van de betonnen biggenruggen bij de Veerhaven
16 Oktober     - Bezoek stichting Belvedère op de Kaap
 Oktober          - Start AED inventarisatie
31 Oktober     - Halloweentocht door de wijk
15 November  – Koffieochtend bij Nul10
18 December  - Kerstborrel bij IJsvrij

Belangenbehartiging:

 1. Regelmatig Verkeersoverleg met gemeente over
  verkeersoverlast in de wijk:
  1. Biggenruggen plaatsen bij de Veerhaven
  2. Reparatie paaltjes Westzeedijk àScheepstimmermanslaan
  3. Wachttijden voetgangers/fietsers bij kruising Westzeedijk -
   Scheepstimmermanslaan
  4. Communicatie rond wegafsluitingen bij festivals
  5. Snelheidsovertreders in de wijk
 2. Gebiedscommissie Centrum; Bijwonen vergaderingen en inspreken over :
  Communicatie
  Verkeersproblematiek
  Toename festivals – negatief advies gebiedscommissie
  Schade Park
  Foutieve kaart
  Grenzen Scheepvaartkwartier, Postcode
 3. Inspreken Raadscommissie EDEM over de evenementenkalender
  Balans levendigheid en  leefbaarheid
  Wethouder Kasmi: 2020 beter festivalbeleid;  borg komt er!
 4. Overleg met bouwer (BAM),   projectontwikkelaar en VvE's over Zalmhaventoren
 1. Overleg met Cruiseterminal
 2. Overleg met VVE’s over prioriteiten voor de wijk
 1. Financiën
  1. Zowel in 2018 en voor 2019 heeft de Gebiedscommissie / Opzomermee ons een subsidie gegeven voor onze activiteiten
   1. In 2018: 6950 euro (hiervan is 1500 euro teruggestort)
   2. In 2019: 6700 euro.
  2. In 2018 hadden we  178 betalende huishoudens
 • Begroting 2019: verwachte inkomsten  en uitgaven zijn in evenwicht.
 1. De kascommissie heeft de boeken van 2018 gecontroleerd en heeft de penningmeester over 2018 decharge verleend.

Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie Lia Lugthart wordt benoemd voor een nieuwe periode van 3 jaar De huidige kascommissie bestaande uit Gerard Molenaar en Pieter den Ouden zullen hun werk in 2019 voortzetten Commissie G&K Lia vertelt dat in 2019 de commissie twee nieuwe thema’s oppakt: Architectuur en Markante bewoners

 1. Rondvraag
 2. Afsluiting
  De voorzitter sluit de vergadering
 3. Lezing Sjarel Ex over het nieuwe depotgebouw van het museum Boymans van Beuningen.

 

 

 

 

 

 

NOTULEN ALV 26 MAART 2019