NOTULEN ALV 19 oktober 2022

Verslag - Algemene Ledenvergadering BewonersOrganisatie Scheepvaartkwartier

Datum: 19 oktober 2022

Locatie: Buitenplaats Rozenlust, Parklaan

 Agenda

 1. Welkomstwoord door de voorzitter
 2. Jaaroverzicht 2021
 3. Financiën 2021 
 4. Kascommissie - goedkeuring jaarrekening
 5. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie
 6. Parkhaven
 7. Commissies
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting
 10. Presentatie over de Zalmhaven door Nico Booij     

Verslag

 1. De voorzitter, Willem den Hoed opent de vergadering
 2. Zie presentatie ALV
 3. Jaarrekening 2021 is besproken en begroting 2023 is vastgesteld
 4. Kascommissie heeft kascontrole voor het jaar 2021 uitgevoerd en die naar tevredenheid bevonden
 5. Desirée Otten is benoemd tot algemeen bestuurslid en Maaike Schilthuis tot bestuurslid kinderactiviteiten.De kascommissie, bestaande uit Gerard Molenaar en Pieter den Dikken, is opnieuw benoemd.
 6. Zie presentatie ALV
 7. Zie presentatie ALV
 8. Rondvraag:
 • Is er kans dat Parkhaven plannen worden aangepast door nieuw college?
  Willem den Hoed: de BOS probeert met de wethouder in gesprek te gaan hierover.
 • Tram: angst en zorgen over het feit dat de tram niet mee in de avonduren rijdt.Tram staat nu ook in de file, door afsluiting van de Maastunnel en Coolhavenbrug; vanaf 12.00 staat de Westzeedijk vast.
 • Oproep: via MeldR app klachten insturen.
 • De Westzeedijk vergaat van de stof!
  Onderzoek aanvragen naar luchtvervuiling bij DCMR kan een ieder doen, bijvoorbeeld een kastje hiervoor aanvragen.
 • De BOS doet een oproep om met MeldR app, met foto? de files te registreren.
NOTULEN ALV 19 oktober 2022