Agenda

Activiteiten BOS 2021

VOORLOPIG GEEN BOS BIJEENKOMSTEN

Via de Nieuwsbrief en per mail blijven wij de leden informeren over alles wat er in de wijk gebeurt.

3   februari                        Digitale vergadering "Wijkoverleg Scheepvaartkwartier", met
                                          gemeente,  wijkagent en bewoners

4   februari                        Digitale presentatie Masterplan Parkhaven

jan/feb                               OPROEP - maak zoveel mogelijk bezwaar tegen de bouwplannen

10 februari                        Masterplan Parkhaven in de Raadscommissie BWB -
                                          zie Bouwplannen Parkhaven
                                          Oproep tot inspreken bij de commissie!

18 februari                        Digitale informatiebijeenkomst over RENOVATIE VAN HET PARK
                                          (georganiseerd door de gemeente)

18 februari                        Gemeenteraad beslist over het Masterplan Parkhaven -
                                          zie Bouwplannen Parkhaven

 

Lid worden? zie onder het kopje Lidmaatschap!