Actueel

WERKGROEPEN OVERLAST EN PARKHAVEN

Werkgroepen

Het BOS-bestuur is tot de conclusie gekomen dat twee problemen niet door het bestuur alleen aangepakt kunnen worden en dat er actieve steun van leden of niet leden noodzakelijk is.
Daarom is dit een oproep aan een ieder zich op te geven voor deelname aan één van de werkgroepen:

WERKGROEP OVERLAST
Veel bewoners klagen, terecht, over alle, ernstig overlast gevende, ongenode bezoekers van de wijk in de avonduren. Willem den Hoed heeft uitgebreid gesproken met de wijkagent Ben van Gorcum. Het probleem, dat in vele delen van Rotterdam speelt, is nu eindelijk tot burgermeester en wethouder doorgedrongen en Willem heeft  de wijkagent, met wie hij goed contact heeft en zal houden, ook gemeld dat de bewoners van het Scheepvaartkwartier het niet meer accepteren.
Wij verzoeken de leden, iets waar we steeds op aandrongen, de wijkagenten, Ben en Lindsey, minder te bellen of te appen omdat het overlastprobleem nu duidelijk genoeg is. Eventueel kunt u de BOS mailen en wij zorgen voor verdere informatie aan Ben en Lindsey.
BIJEENKOMST woensdag 15 september 20.00 : mevrouw Claire Vernède zal de 30km plannen komen uitleggen.

WERKGROEP PARKHAVEN
Veel bewoners zijn tegen de geplande bouw aan weerszijden van de Euromast, met name omdat dit zeker tijdens de jaren durende bouw tot ernstige verkeersoverlast zal leiden.
Het Parkhaven project is juridisch gecompliceerd. In het 4e kwartaal  zullen B&W met een voorstel komen voor aanpassen van het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier. Dit nieuwe bestemmingsplan wordt nu samengesteld door de bouwcombinatie.
BIJEENKOMST woensdag 15 september 17.30

Dringend verzoek van het BOS-bestuur:
                  Geef u op voor één van de werkgroepen!  
                  info@bos-rotterdam.nl
                  Graag naam, email en telefoonnummer
                  vermelden.

WERKGROEPEN OVERLAST EN PARKHAVEN