Actueel

WERKGROEP OVERLAST EN PARKHAVEN

DINSDAG 15 JUNI : EERSTE BIJEENKOMST WERKGROEP OVERLAST, VAN 18.00-19.00 IN "LE GARAGE", WESTERKADE 26b

Werkgroepen

 
Het BOS-bestuur is tot de conclusie gekomen dat twee problemen niet door het bestuur alleen aangepakt kunnen worden en dat er actieve steun van leden of niet leden noodzakelijk is.
Daarom is dit een oproep aan een ieder zich op te geven voor deelname aan één van de werkgroepen:

WERKGROEP OVERLAST
Veel bewoners klagen, terecht, over alle, ernstig overlast gevende, ongenode bezoekers van de wijk in de avonduren. Willem den Hoed heeft uitgebreid gesproken met de wijkagent Ben van Gorcum. Het probleem, dat in vele delen van Rotterdam speelt, is nu eindelijk tot burgermeester en wethouder doorgedrongen en Willem heeft  de wijkagent, met wie hij goed contact heeft en zal houden, ook gemeld dat de bewoners van het Scheepvaartkwartier het niet meer accepteren.
Wij verzoeken de leden, iets waar we steeds op aandrongen, de wijkagenten, Ben en Lindsey, minder te bellen of te appen omdat het overlastprobleem nu duidelijk genoeg is. Eventueel kunt u de BOS mailen en wij zorgen voor verdere informatie aan Ben en Lindsey.

WERKGROEP PARKHAVEN
Veel bewoners zijn tegen de geplande bouw aan weerszijden van de Euromast, met name omdat dit zeker tijdens de jaren durende bouw tot ernstige verkeersoverlast zal leiden.
Het Parkhaven project is juridisch gecompliceerd. Na het zomerreces zullen B&W met een voorstel komen voor aanpassen van het bestemmingsplan Scheepvaartkwartier. Dit nieuwe bestemmingsplan wordt nu samengesteld door de bouwcombinatie.

Dringend verzoek van het BOS-bestuur:
                  Geef u op voor één van de werkgroepen!  
                  info@bos-rotterdam.nl
                  Graag naam, email en telefoonnummer
                  vermelden.

WERKGROEP OVERLAST EN PARKHAVEN