Actueel

WERKGROEP OVERLAST

WERKGROEP OVERLAST - update

23 november wordt er weer een gezamenlijke afvalprikkeractie gehouden. Verzamelen om 19.30 bij de Veerhaven. Na afloop van het prikrondje zullen we ons verplaatsen naar een gezellig etablissementen in de buurt! 

Zwerfvuil

Met een aantal leden van de werkgroep Overlast hebben we op 10 mei weer een gezamelijke schoonmaakwandeling gehouden.
Er ligt weer veel zwerfvuil op straat en we zullen dit met zijn allen moeten bestrijden! Na afloop was er een gezellig samenzijn in de nieuwe Wildstube in de Scheepstimmermanslaan.
We zullen elk half jaar een gezamelijke schoonmaakactie houden. We gaan er natuurlijk wel van uit dat iedereen in het bezit van een prikker (te verkrijgen via info@bos-rotterdam.nl ) ondertussen zijn deel van de wijk regelmatig schoonmaakt!

Scheepvaartkwartier 30 km

Het 30 km project van de gemeente vordert langzaam, ook al door personeelsgebrek. Binnenkort verwachten we de resultaten van het trillingsonderzoek en zal definitief worden beslist welke drempels er in de straten met kwetsbare panden komen te liggen. In het wijkbeheeroverleg horen we meer.  11 oktober - nog niets bekend!

Betaald parkeren

BOS leden uit de omgeving Parklaan/Parkstraat/Calandstraat zouden graag betaald parkeren tot 23.00 willen hebben (nu 18.00)
Zij denken dat  het aantal hangjongeren - die voor overlast zorgen (afval en lawaai) - daardoor zal afnemen.
Alhoewel de coalitie uitbreiding van betaald parkeren in  Rotterdam in het programma heeft opgenomen, hebben deze leden toch een verzoek aan wethouder Karremans gedaan om hier vaart achter te zetten.
Wethouder Karremans heeft besloten om in heel Rotterdam-centrum per 1 november betaald parkeren in te voeren tot 23.00! We zijn benieuwd naar het effect!!

 

 

 

WERKGROEP OVERLAST