Actueel

VAN VOLLENHOVENKWARTIER OPLEVERING

EERSTE APPARTEMENTEN OPGELEVERD!

Laatste nieuws van het Bouwteam ABB
Ontvangen 28 februari 2019
"Geachte omwonenden. 28 februari wordt het restant van de schutting rondom onze bouwplaats gedemonteerd. De ruimte om de bouwkeet zullen wij gelijktijdig afzetten met bouwhekken. Het troittoir aan de Westzeedijk is dan weer openbaar gebied. In week 12 wordt de bouwkeet gedomonteerd. Over de bestratingswerkzaamheden in de van Vollenhovenstraat zult u separaat ingelicht worden. Met vr.groet, Bouwteam van Vollenhovenkwartier".

Ontvangen 18 janauri 2019
"Geachte omwonenden, de eerste appartementen van het van Vollenhovenkwartier worden in week 5 opgeleverd. Om de bewoners toegang tot het pand te geven zullen we maandag 21 januari starten met het demonteren van een gedeelte van de schutting in de van Vollenhovenstraat. Op de plaats van de schutting zullen we bouwhekken terugplaatsen. In week 5 worden deze bouwhekken dan verwijderd. Tijdens de opleveringsperiode, die tot ongeveer week 11 zal duren, blijft de bouwkeet en de schutting aan de Westzeedijk en een gedeelte van de van Vollenhovenstraat intact. Ook de verkeersmaatregelen blijven gehandhaafd. We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vr. groet, Bouwteam van Vollenhovenkwartier"

Vorige bouwberichten ontvangen in 2018:

Ontvangen 12 januari 2018
"Geachte omwonenden, hierbij een nieuw bericht aangaande de transformatie van het Van Vollenhovenkwartier.
Inmiddels zijn wij na de kerstvakantie weer een week aan het werk. Op dit moment zijn de gevel sloopwerkzaamheden aan de Westzeedijk nagenoeg gereed.
In week 3 wordt er gestart met de gevel sloopwerkzaamheden aan de voorzijde van het gebouw. De laatste gevel elementen aan de achterzijde worden in week 3 geplaatst, waarna wij in week 4 de eerste gevel elementen aan de zijde van de Westzeedijk gaan plaatsen. Het metselwerk aan de achtergevel start in week 4. We hopen u hiermee weer voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, Bouwteam van Vollenhovenkwartier".

 Ontvangen 9 februari 2018
"Geachte omwonenden, wij hebben de afgelopen week de nodige hinder ondervonden van de lage temperaturen. Op dit moment zijn alle werkzaamheden weer opgestart. Vanaf vandaag zijn we gestart met het bevoorraden van de bouwmaterialen voor de binnenwanden van de appartementen. Morgen gaan we ook verder met bevoorraden. In overleg met de opzichter van de gemeente Rotterdamis besloten om de werkzaamheden op zaterdag om 8.00 op te starten. Al naar gelang de voortgang van het bevoorraden zullen we hiervoor ca 5 aansluitende zaterdagen gebruiken. Met vriendelijke groet, Bouwteam van Vollenhovenkwartier".

Ontvangen 9 maart 2018
"Geachte omwonenden, na een week van veel vertraging vanwege de vorst, hebben we deze week weer een volledige productieweek kunnen maken. De laatste oude gevel elementen zijn deze week verwijderd. Boven de hoofdingang zijn we gestart met het plaatsen van de nieuwe gevel elementen. mvg Bouwteam van Vollenhovenkwartier".

Ontvangen 20 april 2018
"Geachte omwonenden. A.s. zaterdat wordt er op het dak van de 9e verdiepin g gewerkt. De werkzaamheden starten om 8.00 uur. Komende week wordt er gestart met het demonteren van het steiger van de linker gevel, waardoor het gevelmetselwerk en de kozijnen zichtbaar worden. Mvg Bouwteam VVK".

Ontvangen 26 april 2018
"Geachte omwonenden. Morgen (koningsdag) wordt er op de bouwplaats niet gewerkt.Zaterdag wordt er door twee elektriciens wel gewerkt.Deze werkzaamheden starten, zoals afgesproken om 8.00 uur op. mvg Bouwteam van VVK"

Ontvangen 25 mei 2018
"Geachte omwonenden, Vanaf volgende week starten wij met hetgeleidelijk demonteren van een gedeeltevan het steiger boven het Westmaaslaantje. Mvg Bouwteam VVK"

Ontvangen 2 juni 2018
"Geachte omwonenden, vandaag is het de Dag van de Bouw. De bouwplaats is open voor bezoek van 10.00 - 16.00. Mvg Bouwteam VVK"

20 juli 2018
"Geachte omwonenden, volgende week wordt er door een kleine groep bouwvakkersgewerkt. In de weken 31 en 32 is de bouwplaats i.v.m. vakantie gesloten.Gedurende deze periode wordt er een keer per dag een controle ronde gelopen door de firma Stipt, tel nr. 010-4163366. Mvg Bouwteam VVK".

31 augustus 2018
"Geachte omwonenden. In week 37 (10-14 september) gaan we het grootste gedeelte van het steiger in het Westmaaslaantje demonteren. Er blijft aan de Westzeedijkzijde ongeveer 10 mt steiger staan. Dit steiger wordt dan nog gebruikt voor het monteren van de natuursteen panelen.Tijdens onze werkzaamheden zal de brandgang moeilijk bereikbaar zijn. Mvg Bouwteam VVK".

21 december 2018
"Geachte omwonenden. De komende 2 weken wordt er niet gewerkt op het van Vollenhovenkwartier. Wel zullen er op een aantal dagen medewerkers op de bouwplaats zijn om controles uit te voeren. Ook zal beveiligingsbedrijf Stipt dagelijks een controle ronde lopen.  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen u prettige kerstdagen en een fijn Nieuwjaar. Bouwteam VVK".

 

 

VAN VOLLENHOVENKWARTIER OPLEVERING