Actueel

TRAMLIJN 7 RIJDT NIET MEER IN DE AVONDUREN

Ondanks bezwaren die door de BOS zijn ingediend bij de RET tegen de plannen om lijn 7 niet meer in de avonduren en op zondag te laten rijden, heeft dit er alleen toe geleid dat tram 7 wel in het weekend, maar niet in de avonduren (na 20.00) zal blijven rijden. Dit betreft het traject tussen 
CS en Willemsplein. Deze maatregelen gelden tot december 2022.
Wij hebben onze bezwaren gedeeld met de Gebiedscommissie Centrum. Zij erkennen onze bezwaren en hebben een ongevraagd negatief advies aan het College van B&W gestuurd.

TRAMLIJN 7 RIJDT NIET MEER IN DE AVONDUREN