Actueel

PARKJE GEDEMPTE ZALMHAVEN

Parkje Gedempte Zalmhaven

Nu de eerste delen van de Zalmhaventoren worden opgeleverd - te weten de lagere delen aan de Westzijde - is de gemeente gestart met het inrichtingsproces voor het buurtparkje aan de Gedempte Zalmhaven en het omliggend gebied. Het herinrichtingsgebied strekt zich uit van de gevel van het appartementencomplex Gedempte Zalmhaven tot en met de Houtlaan. Het Willemsplein en de Van Vollenhovenstraat vallen erbuiten.

De gemeente wil na de zomer een breed participatietraject starten en de bewoners uit de omringende straten hiervoor uitnodigen en informeren.  De gemeente wil dit pragmatisch doen, maar had in juni nog geen concrete plannen. Het uitgangspunt van de gemeente is: het wordt een buurtpark. Dit bepaalt mede het inrichtingsniveau; of te wel een buurtpark heeft een wat minder niveau dan een park met stedelijke betekenis. Het kader voor het buurtparkje zijn de gemeentelijke beleidsnota’s. De eerste stap wordt een programma van eisen. De BOS en de omringende VVE’s hebben al een eerste inbreng kunnen leveren. Daarbij is benadrukt dat gerooide bomen en struiken gecompenseerd worden, dat het groen ingezet wordt om windhinder te verminderen en dat de contouren van de oude Zalmhaven zichtbaar blijven.

De kosten van de herinrichting zijn voor een deel voor de gemeente en een deel zal door de ontwikkelaar betaald worden. De herinrichting van het gebied zal starten na de oplevering van het gehele Zalmhaventoren complex, in het laatste kwartaal van 2022. Tot die tijd is het gebied bedekt met stelconplaten.

Als BOS zullen we de vervolgstappen van de gemeente nauwlettend volgen en stimuleren dat er een breed en open participatieproces met de direct omwonenden gevolgd wordt; de bewoners moeten in staat zijn hun inbreng te leveren!

Adriaan Eelkema

PARKJE GEDEMPTE ZALMHAVEN