Actueel

GEMEENTERAAD STEMT IN MET BOUWPLANNEN

Ondanks de vele bezwaren die zijn ingediend heeft de Gemeenteraad op 18 februari 2021 ingestemd met het Masterplan Parkhaven- Het Masterplan kunt u inzien in de Raadsinformatie stukken van de Gemeenteraad klik op   MASTERPLAN
Zowel door de BOS als de Stichting Groen Parkhaven is geprobeerd uitstel te krijgen over de besluitvorming van het Masterplan. Beide organisaties hebben een verzoek bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingediend, de Parkhavenstrook als monument aan te wijzen, omdat "de Parkhavenstrook een essentieel en beschermenswaardig element is tussen de verschillende monumenten Euromast, Maastunnelcomplex, Parksluizen, Centraal Belasting Gebouw en Het Park".
Helaas heeft het College heeft het verzoek om uitstel naast zich neergelegd.  De coalitie steunt wethouder Kurvers die "bouwen, bouwen, bouwen" hoog in het vaandel heeft staan. Vooral Groen Links ondergraaft hiermee zijn eigen principes! 
Aangezien het aantal parkeerplekken in de 2  parkeergarages onder de flats slecht 360 parkeerplekken biedt (630 woningen) en op Parkhavenstrook niet meer geparkeerd zal mogen worden, voorzien wij voor onze wijk een gigantisch verkeers en parkeerprobleem. Naar het zich laat aanzien zal de bouw 5-7 jaar in beslag nemen (er gaat gefaseerd gebouwd worden). Dit betekent jaren (verkeers) overlast.
Zoals u weet maakt het in 2014 definitief geworden Bestemmingsplan Scheepvaartkwartier bebouwing op de Parkhavenstrook niet mogelijk.
De gemeente zal het bestemmingsplan moeten wijzigen. We komen dan in de juridische fase. Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan na de zomer gereed zijn. Eenieder kan tegen deze bestemmingsplanwijziging bezwaar indienen bij de gemeente. Wij roepen nu vast op dat we dat met zoveel mogelijk bewoners gaan doen!!
Het bestuur heeft een gesprek gehad met een advocaat (ons aanbevolen door een BOS-lid) die gespecialiseerd is in dit soort zaken. In dit gesprek is naar voren gekomen dat er eerst onderzoeken zullen moeten worden verricht om tot een goede afweging te kunnen komen, of een gang naar de Raad van State zinvol is. Voor onze wijk zal vooral een verkeersonderzoek van belang zijn, evenals een onderzoek naar de milieu effecten.
De leden is gevraagd of zij Ja of Nee instemmen met het besteden van BOS geld aan het doen van onderzoeken.

Op 16 april 2021 heeft het bestuur  antwoord ontvangen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Zij zullen geen onderzoek instellen naar de aanwijzing van de Parkhavenstrook tot rijksmonument. Zij voeren een terughoudend aanwijzingsbeleid.
Wel vermelden zij in hun brief dat de RCE vanuit cultuurhstorisch perspectief de voorgestelde ingrijpende ontwikkeling niet kan ondersteunen.

wordt vervolgd.

 

  

GEMEENTERAAD STEMT IN MET BOUWPLANNEN