Actueel

GEBIEDSCOMMISSIE TEGEN PARKHAVEN PLANNEN

Donderdag 11 juli  heeft de gebiedscommissie besloten een ongevraagd negatief advies uit te brengen aan Burgemeester en Wethouders.

In de gebiedscommissie vergadering van 5 september is deze brief met een ruime meerderheid aan stemmen goedgekeurd en toegezonden aan het College:

Aan het College van burgemeester en wethouders
T.a.v. wethouder Kurvers
Gemeenteraad
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM

Geacht College, Geachte heer Kurvers, Geachte raadsleden,

De gebiedscommissie Rotterdam Centrum adviseert u af te zien van het ontwikkelen van plannen
voor woningbouw op de Parkhavenstrook.
Het Park wordt zowel vanaf de Parkkade als vanuit Het Park ervaren als een geheel van
Kievietslaan tot de schepen in de Parkhaven. Gevoelsmatig grenst Het Park aan twee kanten aan
het water en dat geeft het veel meer groene ruimte dan de begrenzing van het rijksmonument
aangeeft. Dat wordt nog versterkt doordat de Kievietslaan een weggetje door het groen is met het
Park Schoonoord en de groene Parklaan aan de andere kant. Bebouwing op de Parkhavenstrook
betekent niet alleen dat meer dan 20% wordt opgeofferd van wat nu als een samenhangend park
ervaren wordt, maar ook nog dat het aan de westkant visueel wordt ingesloten door een muur. De
gebiedscommissie Rotterdam Centrum wil het hele groene gebied behouden en juist de strook ten
westen van de tunneltraverse nog meer integreren in de kern van Het Park. Het centrum moet
verdichten met woningbouw en de gebiedscommissie ondersteunt dat op veel andere locaties,
ondanks de weerstand die soms bij bewoners bestaat. Het verkleinen en het inbouwen van Het
Park is voor de meerderheid van de gebiedscommissie geen optie. Vandaar dat wij u al voor
begonnen wordt met de uitwerking van de plannen willen adviseren om er helemaal niet aan te
beginnen.
Wij adviseren daarnaast om de Parkhavenstrook beter te integreren met Het Park door een
aansluitende inrichting van het groen en verdere overkluizing van de tunneltraverse. Dat kan goed
samengaan met de herinrichting van de Drooglever Fortuynplein. De leden van de
gebiedscommissie zijn graag bereid om u tijdens een werkbezoek te laten zien waarom het zo
belangrijk is om de twee zijden van de tunneltraverse als één samenhangend groen gebied te
beschouwen dat van groot belang is voor het vestigingsklimaat van de stad.
Wij zien uit naar uw reactie en worden graag op de hoogte gehouden van de verdere
ontwikkelingen in dit dossier.
Met vriendelijke groet,
Wijkmanager S. Entrop        Technisch voorzitter N. Berndsen

Bij diverse vergaderingen is er door het bestuur en de leden ingesproken, hetgeen zeker heeft bijgedragen tot deze beslissing.- evenals de petitie die nu al meer dan 6000 x is ondertekend! (zie ook BOUWPLANNEN PARKHAVEN - in het groen naast de Euromast)

 

GEBIEDSCOMMISSIE TEGEN PARKHAVEN PLANNEN