FONDSWERVING PARKHAVEN PROCEDURE

 

BOS overweegt een procedure bij de Raad van State : UW STEUN IS NOG STEEDS WELKOM!

WIJ ROEPEN EENIEDER DIE DIT LEEST EN ONS WIL STEUNEN IN DE STRIJD TEGEN DE BOUW VAN 650 WONINGEN IN HET GROEN NAAST DE EUROMAST OP EEN BEDRAG TE DONEREN ( rekeningnummer van de BOS - IBAN NL 94 FVLB 0226 1061 01 o.v.v. “Parkhaven procedure”) OF CONTACT MET ONS OP TE NEMEN VIA INFO@BOS-ROTTERDAM.NL 

Beste BOS leden,
 
Eind maart, begin april hebben velen van u een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan voor de Parkhaven. (Voor de zienswijze van de BOS zie www.bos-rotterdam.nl onder actueel “zienswijze BOS”). Als BOS bestuur hebben wij er geen vertrouwen in dat de gemeenteraad zich door onze zienswijzen zal laten weerhouden het bestemmingsplan Parkhaven aan te nemen. Dit heeft grote gevolgen voor onze wijk: het Scheepvaartkwartier zal te maken krijgen met toenemend verkeer vooral van toeristenbussen en -auto’s omdat de parkeerplaatsen langs de Parkhaven gaan verdwijnen. De Euromast zal i.p.v. 6 busstopplaatsen er slechts twee voor in de plaats krijgen. En er verdwijnen 200 parkeerplekken op de kade, terwijl er maar 366 plaatsen in de parkeergarage onder de nieuwbouw beschikbaar komen voor 650 appartementen en alle bezoeker en toeristen - totaal onvoldoende!
Ook zal tijdens de bouw (minstens 7 jaar) het verkeer langs de Euromast ernstige hinder ondervinden!
 
Daarom willen wij ons op de volgende stap voorbereiden: een bezwaarprocedure bij de Raad van State. Zoals op de laatste ALV is aangekondigd, willen wij hiervoor apart fondsen gaan werven en dit niet uit de middelen van onze vereniging betalen.
 
De kosten van een dergelijke procedure worden geschat op circa 35.000 euro. Dit geld is nodig voor onderzoek naar de effecten op verkeer en luchtkwaliteit, en voor de advocaat. Wij zijn van mening dat in het bestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken de impact op de verkeersstromen in onze wijk geheel verkeerd wordt ingeschat (zie zienswijze blz. 5-6). Wij willen met eigen verkeersonderzoek aantonen wat de werkelijk impact is en dit gaan aanvoeren in de beroepsprocedure, naast de overige argumenten zoals aantasting van het Park, verlies aan groen, vrije ligging Euromast, etc.
 
In het belang van de leefbaarheid van onze wijk doen wij een dringend beroep op u ons met een financiële bijdrage te steunen, om de onderzoeken en de beroepsprocedure  mogelijk te maken. Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de BOS - IBAN NL 94 FVLB 0226 1061 01 o.v.v. “Parkhaven procedure”. Wij hopen minimaal 50 leden bereid te vinden ons met minimaal 500 euro te steunen, maar elk bedrag is natuurlijk welkom. Ook buiten de vereniging zullen wij wijkbewoners en belanghebbenden benaderen ons te steunen.
 
Indien de procedure niet nodig blijkt te zijn, of als de procedure minder geld kost dan verwacht, dan zullen wij naar rato van de financiële bijdrage, het overgebleven geld op uw rekening terugstorten.
 
Samenvattend: het is van groot belang voor onze wijk om nu gezamenlijk in actie te komen!

Met vriendelijke groet,
BOS bestuur

 
FONDSWERVING PARKHAVEN PROCEDURE