Actueel

BOUWPLANNEN PARKHAVEN -in het groen naast de Euromast

Het bestuur staat achter de PETITIE tegen de NIEUWBOUWPLANNEN AAN DE PARKHAVEN en wel AAN WEERSZIJDEN VAN DE EUROMAST IN HET GROEN!!!

WIJ ROEPEN U OP DEZE PETITIE TE TEKENEN VIA ONDERSTAANDE LINK!

https://petities.nl/petitions/geen-woonwijk-rondom-euromastpark?locale=nl

of via onderstaande scan:

Wij hebben onze leden gevraagd om hun standpunt inzake de NIEUWBOUWPLANNEN aan ons kenbaar te maken.
Wij hebben tot nu toe alleen maar negatieve reacties ontvangen!

De meeste reacties gaan over :

  1. Aantasting van HET PARK en de EUROMAST - rijksmonumenten
  2. Verlies aan groen, bomenkap - toename luchtverontreiniging 
  3. Verkeerstoename --> verkeerschaos


Woensdag 8 mei heeft onze voorzitter Willem den Hoed ingesproken bij de Raadscommissie BWB, om nu al onze bezwaren aan de wethouder (S.A.Kurvers) en raadscommissieleden kenbaar te maken dat wij tegen de NIEUWBOUWPLANNEN AAN DE PARKHAVEN zijn.

Aangezien ook andere omwonenden van het Park, zoals het Lloydkwartier en de Coolhaven negatief staan tegenover deze Nieuwbouwplannen werken wij samenen met FOCUSGROEP GROEN PARKHAVEN. Behalve bewoners en VVE vertegenwoordigers van bovenstaande wijken zitten hier ook vertegenwoordigers van de BOS in.

Wij zoeken nog deskundigen die de quickscans van bouwcombinatie Parkhaven010 kunnen beoordelen. Voor de quickscans zie Parkhaven010.nl onder aandachtsgebieden.
Mocht u hieraan een bijdrage willen leveren dan is dit zeer welkom via info@bos-rotterdam.nl 
wij denken dat wij o.a. als argumenten tegen de bouw moeten aanvoeren :
het kappen van 200 bomen, die slechts gecompenseerd zullen worden door 200 nieuwe bomen? en/of andere groenvoorzieningen (zoals groene daken) zal ertoe leiden dat de luchtkwaliteit (stikstof, CO2) zal verslechteren. Terwijl dit gebied toch al de slechtste luchtkwaliteit van Rotterdam heeft.
Wat is de invloed van de bouw van 700 woningen naast de euromast op het Park.  Daar wordt in de quickscanonderzoeken geen aandacht aan besteed. Denk aan toename geluid (weerkaatsing tegen een stenen muur) en invloed op de flora en fauna in dit gebied.
We moeten deze argumenten wel met cijfers kunnen aantonen! Heeft u kennis hierover meld u aan!!!

27 mei stonden voor het eerst de PARKHAVEN PLANNEN op de agenda van de Gebiedscommissie.
Daar is wederom door ons ingesproken en hebben we onze bezwaren toegelicht.
Tot onze verbazing kwamen daar de Ontwikkelcombinatie Parkhaven samen met de gemeente hun plannen presenteren!

11 juli is er door de gebiedscommissie besloten tot het geven van een negatief ongevraagd advies aan de gemeente
5 september is dit advies met grote meerderheid aangenomen en verstuurd aan college van B&W
(zie ook Gebiedscommissie tegen Parkhavenplannen)

24 en 25 september waren er wederom informatieavonden, georganiseerd door de gemeente, in de Machinist.
Beide avonden werden druk bezocht. Van de gemeente waren aanwezig Milou de Kort, projectmanager Parkhaven en Sander Klaassen, landschapsarchitect van de gemeente.
Vooral de 24ste was een chaotische avond (er waren op onze oproep veel leden gekomen). Milou de Kort begon met haar verhaal over het wegvallen van uitzicht voor bewoners van de Mullerkade; toen was de stemming wel gezet. De landschapsarchitect was niet ter zake kundig en kon op de meeste vragen geen antwoord geven.
Na het plenaire deel zijn de meeste aanwezigen opgestapt. Dit schijnt de 25st ook zo te zijn gegaan, is ons verteld.

8 oktober komt, op uitnodiging van de BOS, er een delegatie van de gebiedscommissie naar de Parkhaven om nog eens met elkaar van gedachten te wisselen.

16 oktober komt de Raadscommissie BWB op werkbezoek; het is nog niet duidelijk hoe dit werkbezoek zal verlopen. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend zullen een uitnodiging ontvangen is ons verteld - we zullen u hierover nader informeren.

wordt vervolgd.

BOUWPLANNEN PARKHAVEN -in het groen naast de Euromast