Actueel

BOUWPLANNEN PARKHAVEN -in het groen naast de Euromast

Het bestuur staat achter de PETITIE tegen de NIEUWBOUWPLANNEN AAN DE PARKHAVEN en wel AAN WEERSZIJDEN VAN DE EUROMAST IN HET GROEN!!!

WIJ ROEPEN U OP DEZE PETITIE TE TEKENEN VIA ONDERSTAANDE LINK!

https://petities.nl/petitions/geen-woonwijk-rondom-euromastpark?locale=nl

of via onderstaande scan:

Wij hebben onze leden gevraagd om hun standpunt inzake de NIEUWBOUWPLANNEN aan ons kenbaar te maken.
Wij hebben tot nu toe alleen maar negatieve reacties ontvangen!

De meeste reacties gaan over :

  1. Aantasting van HET PARK en de EUROMAST - rijksmonumenten
  2. Verlies aan groen, bomenkap - toename luchtverontreiniging 
  3. Verkeerstoename --> verkeerschaos


Woensdag 8 mei heeft onze voorzitter Willem den Hoed ingesproken bij de Raadscommissie BWB, om nu al onze bezwaren aan de wethouder (S.A.Kurvers) en raadscommissieleden kenbaar te maken dat wij tegen de NIEUWBOUWPLANNEN AAN DE PARKHAVEN zijn.

Aangezien ook andere omwonenden van het Park, zoals het Lloydkwartier en de Coolhaven negatief staan tegenover deze Nieuwbouwplannen hebben wij ons verenigd in de FOCUSGROEP GROEN PARKHAVEN. Behalve bewoners en VVE vertegenwoordigers van bovenstaande wijken hebben hierin zitting BOS bestuursleden, BOS leden en VVE vertegenwoordigers van het Scheepvaartkwartier.
Mocht u een bijdrage kunnen en willen leveren aan deze Focusgroep kunt u dit melden via info@bos-rotterdam.nl

23 mei is er door 2 leden van de Focusgroep ingesproken bij de Gebiedscommissie centrum.

27 mei stonden voor het eerst de PARKHAVEN PLANNEN op de agenda van de Gebiedscommissie.
Daar is wederom door ons ingesproken en hebben we onze bezwaren toegelicht.
Tot onze verbazing kwamen daar de Ontwikkelcombinatie Parkhaven samen met de gemeente hun plannen presenteren!

11 juli zal er opnieuw in de gebiedscommissie gesproken en gestemd worden over het geven van een (negatief?) ongevraagd advies aan de gemeente
(zie ook Gebiedscommissie tegen Parkhavenplannen)

wordt vervolgd.

BOUWPLANNEN PARKHAVEN -in het groen naast de Euromast