Archief

INFORMATIEAVOND PARKJE GEDEMPTE ZALMHAVEN 1nov21

laatste nieuws:

Informatieavond voor omwonenden 1 november

Gemeente Rotterdam nodigt u graag uit voor een bewonersavond over de inrichting van het Zalmhavenpark. De bewonersavond is op maandag 1 november 2021 van 19.30 uur tot circa 20.45 uur en zal plaatsvinden in de Waalse Kerk aan de Pierre Baylestraat 1

De bouw van de Zalmhaventoren is bijna gereed. Volgens de huidige planning wordt voor de zomer van 2022 de woontoren opgeleverd, als laatste onderdeel van het complex. Daarna wil de gemeente de openbare ruimte rondom de Zalmhaventoren opnieuw inrichten.

Gebied Houtlaan – Gedempte Zalmhaven

De nieuwe inrichting gaat over alle onderdelen van de openbare ruimte (stoepen, wegen, groen) tussen de gevels aan de zuidkant van de Houtlaan en de gevels aan de noordkant van de Gedempte Zalmhaven. De Scheepstimmermanslaan en het Willemsplein maken geen onderdeel uit van de plannen.

In gesprek over ideeën

Op de bijeenkomst op 1 november willen we graag met de buurt in gesprek over de ideeën die er zijn. We hebben een aantal schetsen gemaakt die we willen presenteren. Daarna is er alle gelegenheid voor u om vragen te stellen en input te leveren voor de nieuwe inrichting van het gebied.

 Aanmelden

De bijeenkomst wordt gehouden in de Waalse Kerk. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte, dient u zich uiterlijk 28 oktober aan te melden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar projectmanager Robert Paf. Zijn e-mailadres is: rh.paf@rotterdam.nl. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een e-mail met de adresgegevens voor de bijeenkomst.

Meer informatie

Heeft u vooraf al vragen of opmerkingen? Dan kunt u die mailen naar het hierboven genoemde e-mailadres.

WAT VOORAF GING:

Parkje Gedempte Zalmhaven

Nu de eerste delen van de Zalmhaventoren worden opgeleverd - te weten de lagere delen aan de Westzijde - is de gemeente gestart met het inrichtingsproces voor het buurtparkje aan de Gedempte Zalmhaven en het omliggend gebied. Het herinrichtingsgebied strekt zich uit van de gevel van het appartementencomplex Gedempte Zalmhaven tot en met de Houtlaan. Het Willemsplein en de Van Vollenhovenstraat vallen erbuiten.

De gemeente wil na de zomer een breed participatietraject starten en de bewoners uit de omringende straten hiervoor uitnodigen en informeren.  De gemeente wil dit pragmatisch doen, maar had in juni nog geen concrete plannen. Het uitgangspunt van de gemeente is: het wordt een buurtpark. Dit bepaalt mede het inrichtingsniveau; of te wel een buurtpark heeft een wat minder niveau dan een park met stedelijke betekenis. Het kader voor het buurtparkje zijn de gemeentelijke beleidsnota’s. De eerste stap wordt een programma van eisen. De BOS en de omringende VVE’s hebben al een eerste inbreng kunnen leveren. Daarbij is benadrukt dat gerooide bomen en struiken gecompenseerd worden, dat het groen ingezet wordt om windhinder te verminderen en dat de contouren van de oude Zalmhaven zichtbaar blijven.

De kosten van de herinrichting zijn voor een deel voor de gemeente en een deel zal door de ontwikkelaar betaald worden. De herinrichting van het gebied zal starten na de oplevering van het gehele Zalmhaventoren complex, in het laatste kwartaal van 2022. Tot die tijd is het gebied bedekt met stelconplaten.

Als BOS zullen we de vervolgstappen van de gemeente nauwlettend volgen en stimuleren dat er een breed en open participatieproces met de direct omwonenden gevolgd wordt; de bewoners moeten in staat zijn hun inbreng te leveren!

Adriaan Eelkema

« Vorige pagina

INFORMATIEAVOND PARKJE GEDEMPTE ZALMHAVEN 1nov21