Archief

HOORZITTING HORECAGEBIEDSPLAN 2022-2024

bericht van de gebiedscommissie centrum:

UITNODIGING HOORZITTING HORECAGEBIEDSPLAN 2022-2024

Graag nodigen wij u uit voor de hoorzittingen horecagebiedsplan (HGP) Centrum op
donderdag 1 en maandag 5 juli 2021. Vanaf 19.30 uur kunt u op die data live meekijken via
https://gebiedscommissies.notubiz.nl om te zien wat insprekers willen inbrengen.
Tijdens de digitale bijeenkomst op 1 juli komt alle inbreng over horeca ten westen van de Coolsingel aan bod. Op 5 juli alle horeca ten oosten van de Coolsingel.

Als u zelf wil inspreken, meld u zich dan via gebiedcentrum@rotterdam.nl vóór 23 juni aan.
Geef daarbij aan uw naam en de buurt of straat waarover u wil inspreken.
Schriftelijke reacties zijn ook welkom: u kunt deze tot en met vrijdag 9 juli 2021 naar
gebiedcentrum@rotterdam.nl mailen.
Voor hen die écht geen mogelijkheid zien om digitaal in te spreken, proberen wij een fysieke
bijeenkomst te organiseren. Of dat vanwege Corona ook echt zal kunnen, zal later moeten
blijken. U kunt u zich hiervoor opgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl door expliciet aan te
geven dat u fysiek wil inspreken. Vermeld ook uw naam en de buurt of straat waarover u wil
inspreken.

Het horecagebiedsplan beschrijft welke horeca onder welke voorwaarden waar (nog)
wenselijk is in het centrum. De gebiedscommissie centrum hoort graag van u als bewoner of
ondernemer van het centrum hoe u de ontwikkeling van de horeca in uw gebied ziet de
komende jaren. Moet er meer horeca komen, is het goed zo, of mag het wat minder?
Het is daarbij belangrijk om alle Corona-mogelijkheden voor de horeca nu niet te betrekken.
Die maatregelen zijn tijdelijk en worden niet in het HGP opgenomen.

Hopelijk tot 1 of 5 juli!
Vriendelijke groet,
Gebiedscommissie Centrum

BIJLAGE:
Achtergrondinformatie
Er is een stedelijke Horecanota en er is het Horecagebiedsplan op wijkniveau. Op
www.rotterdam.nl/werken-leren/horeca/ vindt u de linkjes naar beide plannen.

Voor het Scheepvaartkwartier gaat het om de volgende wijzigingen:
Van Vollenhovenstraat:
Het beleid is Consolideren van bestaande inrichtingen met mogelijkheid voor uitbreiding met twee nieuwe zaken. Voor nummer 21 zou een cat. 1 kunnen worden toegestaan of cat. 0.2 (Open tot 23.00 uur)
Westelijk Handelsterrein:
Het beleid is Consolideren van het totaal aantal vierkante meters. Cat. 1 mag verplaatst worden binnen het complex; de zwaardere zitten gekoppeld aan een unit. Er is geen wens om het aantal vierkante meters te vergroten of de categorieën te verzwaren, maar voor de herontwikkeling is het nodig dat de vergunningen die nu aan een unit vastzitten flexibeler worden.
Veerhaven:
Het beleid is Consolideren. Nummer 12 wil graag een cat. 2 vergunning voor uitbreiding van de inrichting ernaast.

« Vorige pagina

HOORZITTING HORECAGEBIEDSPLAN 2022-2024