AANPAK OVERLASTGEVEND RIJGEDRAG

Op 9 april plaatsten wij onderstaand bericht:
Evenals het BOS-bestuur ergert u zich waarschijnlijk al langer aan het asociale rijgedrag van ongenode bezoekers.
Er worden zelfs racewedstrijden gehouden op de Parkkade wat tot ontoelaatbare gevaarlijke situaties leidt.
We zijn al langere tijd met politie en gemeente in overleg, tot gisteren zonder resultaat.
Het BOS-bestuur besloot dat de maat vol was en in overleg met de eigenaar van o.a. de midgetgolf werd een actie voorbereid.
Deze dreigende actie heeft er zeker toe geleid dat de burgermeester zelf nu ingegrepen heeft en er op zeer korte termijn een aantal maatregelen genomen gaan worden.

VRIJDAG 16 APRIL:
GEMEENTE NEEMT MAATREGELEN
KADE GEDEELTE PARKKADE AFGESLOTEN
OP DE WEG ZIJN DREMPELS GEPLAATST, EN BORDEN 30 KM, DE RIJBAAN IS DOOR OBSTAKELS VERSMALD 

Zoals eerder aan u gemeld is het de bedoeling het Scheepvaartkwartier een 30km wijk te maken.
Dit heeft meer tijd nodig dan ons eerst werd voorgespiegeld . Zeker gezien de monumentale panden in de wijk kunnen er niet zomaar overal drempels worden gelegd. Het plan dat voorlag ( met veel te veel drempels) is daarom afgekeurd. Er is nu een nieuw ontwerp gemaakt dat door de diensten moet worden beoordeeld. Gebruikelijk is, om plannen van deze omvang te laten samenvallen met onderhoudswerkzaamheden om de kosten te drukken.
Vooralsnog zijn er geen werkzaamheden gepland, dus zal er een potje moeten worden gevonden om de plannen te financieren.
Wij vinden echter, dat gezien de ernst van de situatie en de hoeveelheid geld die er in Rotterdam aan diverse projecten (Coolsingel, Coolhavenpark, Hofplein etc) wordt besteed, hier geld voor vrijgemaakt dient te worden!! We zullen ons blijven inspannen deze plannen uitgevoerd te krijgen.

Het bestuur

AANPAK OVERLASTGEVEND RIJGEDRAG
AANPAK OVERLASTGEVEND RIJGEDRAG