Actueel

ALV 18 maart UITGESTELD

 
MEDEDELING;
DE ALV wordt i.v.m. het corona virus UITGESTELD.
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
WOENSDAG 18 MAART 

QUARTIER DU PORT, van Vollenhovenstraat 48-50

Aanvang 20.00, inloop met koffie en thee vanaf 19.30


AGENDA
1.  Welkomstwoord door de voorzitter
2.  Notulen ALV 26 maart 2019 - zie www.bos-rotterdam.nl onder bestuur
3.  Jaaroverzicht
4.  Commissie Geschiedenis en Kunst
5.  Financiën
6.  Aftreden en benoemen bestuursleden en kascommissie
7.  Vooruitzichten 2020
8.  Parkhaven bouwplannen - standpuntbepaling - zie ook www.bos-rotterdam.nl
     onder actueel
9.  Toestemming van de leden voor foto's op de website
10. Vragen

De vergadering wordt besloten met een optreden van de bekende Rotterdamse liedjesschrijver en zanger Arie van der Krogt.
We eindigen met een drankje/hapje in de bar van Quartier du Port. 

Volgens art. 12.2 van de statuten zijn volgens het rooster van aftreden
geen bestuursleden aftredend
Het bestuur stelt Gilbert Aerts voor als nieuw bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden conform artikel 11 van de Statuten  (www.bos-rotterdam.nl onder bestuur).
Alice Groen gaat komend jaar als aspirant-bestuurslid meelopen.
 
Het bestuur

Een belangrijk punt op de vergadering zullen de bouwplannen voor de Parkhaven zijn,
of wij verder gaan met een juridische procedure (tegen bestemmingsplanwijziging en gang naar Raad van State)
zal aan de vergadering worden voorgelegd (zie actueel 3,4,5)
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 18 maart naar de vergadering te komen, laat ons weten of u wel of niet instemt met een verdere procedure via
info@bos-rotterdam.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
ALV 18 maart UITGESTELD