ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 april

UITNODIGING


ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING
"BEWONERSORGANISATIE SCHEEPVAARTKWARTIER"

DONDERDAG 13 APRIL 2023

Sociëteit aan de Maas, Veerdam 1


Aanvang 20.00 uur - inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur


AGENDA

  1. Welkomstwoord door de voorzitter
  2. Jaarverslag 2022
  3. Financiën 2022
  4. Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie 
  5. Vragen
  6. Lezing door de nieuwe Parkdirecteur Nienke van Wijk
  7. Afsluiting en borrel

Willem den Hoed en Rietje den Hoed-Pietersen zullen aftreden als bestuurslid.
Het bestuur stelt Bart Roozekrans voor als nieuw bestuurslid. 
Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden conform artikel 11 van de statuten.

Het bestuur

                                                                                                                                    

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 april