Actueel

ACUTE NOODOPVANG ASIELZOEKERS

Vanaf 17 januari 2022 zullen er 70 asielzoekers onderdak krijgen op een riviercruiseboot aan de Parkhaven naast de Chinese boot.

De bewonersbrief met hierin een link naar een digitale informatiebijeenkomst is alleen bij bewoners van de Westerlaantoren en de Parkflat bezorgd.
Het BOS bestuur heeft de gemeente hierop aangesproken. Wij kregen de toezegging dat het de bedoeling is dat er nog een nieuwe digitale informatiebijeekomst komt. Bovendien zullen wij benaderd worden om deel uit te gaan maken van de in te stellen Beheercommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente, politie, ondernemers en bewoners. Mocht u geinteresseerd zijn hierin plaats te nemen, meld ons dat.
De BOS hoopt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de opvang van deze tijdelijke bewoners van onze wijk!

Voor alle informatie over de acute noodopvang verwijzen wij naar :  https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/opvang-asielzoekers


  

ACUTE NOODOPVANG ASIELZOEKERS