Actueel

ACTIE TEGEN NIEUWBOUW NAAST DE EUROMAST

 

Het bestuur staat achter de petitie die in omloop is gebracht tegen de NIEUWBOUWPLANNEN AAN DE PARKHAVEN en wel AAN WEERSZIJDEN VAN DE EUROMAST IN HET GROEN!!!

WIJ ROEPEN U OP DEZE PETITIE TE TEKENEN VIA ONDERSTAANDE LINK!

https://petities.nl/petitions/geen-woonwijk-rondom-euromastpark?locale=nl

Wij hebben onze leden gevraagd om hun standpunt inzake de NIEUWBOUWPLANNEN aan ons kenbaar te maken.
Wij hebben tot nu toe alleen maar negatieve reacties ontvangen!

De meeste reacties gaan over :

  1. Aantasting van HET PARK - Rijksmonument
  2. Verlies aan groen, bomenkap - toename luchtverontreiniging
  3. Verkeerstoename --> verkeerschaos


Woensdag 8 mei heeft onze voorzitter Willem den Hoed ingesproken bij de Raadscommissie BWB, om nu al onze bezwaren aan de wethouder (S.A.Kurvers) en raadscommissieleden kenbaar te maken dat wij tegen de NIEUWBOUWPLANNEN AAN DE PARKHAVEN zijn.
U kunt zijn toespraak bekijken via onderstaande link:  (vanaf 4.59 op de tijdlijn)

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/582919/Commissie%20Bouwen%2C%20Wonen%20en%20Buitenruimte%20%282018-2022%29%20%20%20%20%20%20%20%20%2008-05-2019

Het bestuur

---------------------------------------------------------------------------

HIERONDER DE BEWONERSBRIEF DIE SLECHTS IN EEN DEEL VAN DE WIJK IS VERSPREID.
Wij hebben de gemeente erop gewezen dat het Scheepvaartkwartier niet ophoudt bij de Veerhaven.
 7 mei hebben wij een reactie ontvangen waarbij vermeld wordt dat onderstaande brief alsnog samen met een uitnodiging voor de informatieavond in het hele Scheepvaartkwartier zal worden verspreid!

--        Van          Gemeente Rotterdam

Aan de bewoners en ondernemers van dit pand

Rotterdam, 18 april 2019

Onderwerp: Onderzoek Parkhaven als toekomstige woningbouwlocatie

Geachte mevrouw, heer,

Veel mensen willen graag in Rotterdam wonen. Omdat de vraag naar woningen veel groter is dan het aanbod, onderzoekt de gemeente op dit moment op welke wijze we aan deze vraag tegemoet kunnen komen.

De ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners heeft aan de gemeente een plan gepresenteerd voor woningbouw op Parkhaven , in het gebied links en rechts van de Euromast. De gemeente ziet kansen in het voorstel van de Parkhaven Partners, maar wil wel dat er eerst uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de wenselijkheid en haalbaarheid van woningbouw op deze plek. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners toestemming gegeven om de mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van dit gebied te verkennen.

Welke ideeën zijn er?

In de toekomst kan de Parkhaven een gebied worden waar een brede en gevarieerde groep Rotterdammers woont, werkt, recreëert en geniet van de omgeving, met uitzicht op het park en de haven. Het idee is om hier woningen in verschillende prijsklassen te realiseren, van sociale huur tot middelduur en exclusief. Woningen dus voor mensen met een verschillende portemonnee, van gezinnen tot singles, van jong tot oud, van Rotterdammer tot nieuwkomer.  Alle woningen, of het nu gaat om sociale huur of het topsegment, krijgen een hoogwaardige uitstraling die past bij deze plek. In de schaal van de bebouwing is rekening gehouden met het monumentale karakter van Het Park, het icoon de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel. Ook is het de bedoeling om ruimte te geven aan cultuur, horeca, winkels en buurtvoorzieningen. De indieners van het plan denken verder aan het planten van groen en bomenrijen langs de kade van de Parkhaven en Parkkade, en aan de aanleg van een groene brug tussen de Euromast en Het Park. De initiatiefnemers willen van het gebied rond de Parkhaven een groen onderdeel van de stad maken.

In gesprek met u

Parkhaven Partners en de gemeente presenteren graag aan de omwonenden, ondernemers aan de Parkhaven en andere belanghebbenden en belangenorganisaties de ideeën voor de ontwikkeling van deze plek. Ze willen van u horen hoe u denkt over de voorstellen en zoeken daarbij graag de samenwerking op. In de tweede helft van mei organiseren Parkhaven Partners en de gemeente een informatieve bijeenkomst over de ideeën die er zijn. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Ontwikkelcombinatie Parkhaven

De ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners krijgt de komende periode tijd om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de ontwikkeling van de Parkhaven. De combinatie Parkhaven Partners bestaat uit de marktpartijen ERA Contour, Heijmans Vastgoed, J.P. van Eesteren, Vesteda en de woningcorporatie Woonbron.

Vragen

Hebt u vragen over de ontwikkeling van de Parkhaven, mail dan uw vraag naar parkhavenso@rotterdam.nl
uw vragen komen aan bod op de informatiebijeenkomst die we in de loop van mei organiseren.

Met vriendelijke groet, 

Milou de Kort

Projectmanager Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

ACTIE TEGEN NIEUWBOUW NAAST DE EUROMAST