Actueel

30 KM IN HET SCHEEPVAARTKWARTIER

De afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam heeft ons gevraagd onderstaand bericht met u te delen :

"Het plan is om van het Scheepvaartkwartier een 30 kilometerzone te maken. De inrichting van de straten moet hiervoor aan bepaalde eisen voldoen. Dit geldt ter verduidelijking voor de weggebruiker om maximaal 30 kilometer per uur in deze zone te rijden. De ontwerpers van de gemeente Rotterdam zijn op dit moment bezig met het maken van een ontwerp van deze 30 kilometerzone. Een van de eisen waar zij rekening mee moeten houden zijn snelheidsremmende maatregelen. Dit kan in de vorm van de aanleg van drempels. Echter kunnen drempels trillingen veroorzaak wanneer verkeer hier overheen rijdt. Ons ingenieursbureau moet berekenen welke drempels het minst schadelijk zijn voor de gebouwen in de wijk. Tot slot moet alles begroot worden.

Wilt u meedenken over de inrichting?

Wij waarderen uw input van harte. Als het ontwerp, het trillingsonderzoek en de begroting gereed zijn, komen we graag bij u terug om uw wensen van de inrichting op te halen. Het contact tussen de gemeente Rotterdam en de wijk Scheepvaartkwartier  verloopt via de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier. Wij betrekken u graag bij onze plannen om het Scheepvaartkwartier veiliger te maken".

 

30 KM IN HET SCHEEPVAARTKWARTIER